בישראל תחום הזכיינות אינו מסודר חוקית ולכן על הזכיין הפוטנציאלי לבצע בדיקה מחמירה יותר כאשר מחליט לרכוש זיכיון מרשת. למרות שיש הבדל אם רוכשים סניף פעיל של רשת או שמקימים סניף חדש, אנו ממליצים לבצע בדיקות מקיפות על הרשת והיזם העומד בראשה, לבדוק מהם התנאים המסחריים של הרשת ורצוי להכין תוכנית עסקית מסודרת לעסק ולא להסתמך רק על התוכנית העסקית שהרשת/ הסניף מציג. תוכנית עסקית זו צריכה לכלול את העלויות הקבועות, צפי הכנסות מסודר, עלות גולמית, עלות עובדים, עלות השקעה כוללת והחזר השקעה צפוי, ובדיקת מימון העסקה וקבלת הלוואה במידה וצריך. אנו ממליצים לשוחח עם זכיינים פעילים ולשמוע את דעתם.